Auto Servis

Diagnostikim

Diagnostikim automjetesh AutoExpert nëpërmjet paisjeve më bashkëkohore të testimit ofron shërbimin më cilësor për diagnostikimin e automjeteve.SRS, ABS, ASR, MPL, GM

Elektro Auto

AutoExpert Nëpërmjet paisjeve më bashkëkohore ofron Shërbimin Elektro auto për automjetin tuaj.

Lyerje Automjeti

Stukim Patinim Lyerje me Furre

Ajer i Kondicionuar

Rimbushje Kontroll për rrjedhje dhe riparim Kontroll i përgjitshem i sistemit të kondicionimit

Motorrike

AutoExpert me profesionistet e kualifikuar me eksperiencë pune shumë vjecare ofron të gjitha shërbimet motorrike për automjetin tuaj.

Nderrim Gomash

Goma te Reja dhe te perdorura Marka te ndryshme. Cilesi e Garantuar

Sherbime Mekanike

Kamio automatike Ndërrim kitesh (freksioni + pompe; kuzhinetash; gominash; etj) Sistemi i shkarkimit (kolektor shkarko,katalit…marmitë)

Xhenerike

AutoExpert me profesionistet e kualifikuar me eksperiencë pune shumë vjecare ofron cdo shërbim xhenerik për automjetin tuaj.

ASFerrari

  • Chip tuning
  • Flex-coding-encoding
  • Elektroauto kambio diagnostifikime
  • Programim pakete kambio Chiptun
  • DPF ON-OFF
  • EGR OFF